Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

bezznazwy
7857 9080
Reposted fromGodislove Godislove vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream vialeniwieec leniwieec
bezznazwy

Kobiety chcą, aby to mężczyzna chciał i to pokazał.

bezznazwy
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viamoda24157 moda24157
bezznazwy
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
7907 8f9d
Reposted fromfunrealmind funrealmind vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
7945 cfe9
Reposted fromuncannyfirefly uncannyfirefly vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
2278 f4b1

June 10 2015

bezznazwy
1968 eb9d
bezznazwy
7583 e21f 500
8859 2e42 500
2535 d7bb
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viamoda24157 moda24157
bezznazwy
2700 ef73
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viamoda24157 moda24157
bezznazwy

Reposted fromweightless weightless viasatyra satyra
bezznazwy
7659 153f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec

June 09 2015

bezznazwy
0285 09c1
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viamoda24157 moda24157
bezznazwy
Czasem szuka się i nie znajduje, czasem zaś znajduje się bez szukania.
— Guillaume Musso "Papierowa dziewczyna"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viamoda24157 moda24157
bezznazwy
6076 5d6e
Reposted fromssuccuba ssuccuba viamoda24157 moda24157
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl