Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

2344 a1a3 500
Reposted fromdivi divi viaarrrrrrrr arrrrrrrr
bezznazwy
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.

- Andrzej Stasiuk
Reposted fromamphetamine amphetamine viaaksamitt aksamitt
bezznazwy
3074 8834
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vialeniwieec leniwieec
5387 6817 500

ikwt:

To the left, to the left (hannes_becker)

Reposted fromdivi divi viaskonfundowane skonfundowane
bezznazwy
bezznazwy
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson

July 03 2015

bezznazwy
Była między nimi miłość, choć nazywali siebie przyjaciółmi. Nie było za to żadnych obietnic.


July 02 2015

bezznazwy
9298 e46e
Reposted frommisza misza viaDrink-Drank-Drunk Drink-Drank-Drunk
bezznazwy
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viamrsquiet mrsquiet
bezznazwy
bezznazwy
Może niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu po to, aby wyleczyć nas z innych ludzi.
— chyba tak!
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamrsquiet mrsquiet
bezznazwy
7557 8947 500
Reposted fromkeepongoing keepongoing viamrsquiet mrsquiet
bezznazwy
bezznazwy
3845 e8d3
Reposted fromTankistD TankistD viadrugs drugs
bezznazwy
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
Ja wiem,że historia lubi się powtarzać, ale no kurwa bez przesady może ?! 
— tak samo jak 2 lata temu :O deja vu to mało
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viapeluda peluda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl