Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

bezznazwy
Była między nimi miłość, choć nazywali siebie przyjaciółmi. Nie było za to żadnych obietnic.


July 02 2015

bezznazwy
9298 e46e
Reposted frommisza misza viaDrink-Drank-Drunk Drink-Drank-Drunk
bezznazwy
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viacysiaa08 cysiaa08
bezznazwy
bezznazwy
Może niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu po to, aby wyleczyć nas z innych ludzi.
— chyba tak!
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacysiaa08 cysiaa08
bezznazwy
7557 8947 500
Reposted fromkeepongoing keepongoing viacysiaa08 cysiaa08
bezznazwy
bezznazwy
3845 e8d3
Reposted fromTankistD TankistD viadrugs drugs
bezznazwy
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
Ja wiem,że historia lubi się powtarzać, ale no kurwa bez przesady może ?! 
— tak samo jak 2 lata temu :O deja vu to mało
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viapeluda peluda
bezznazwy
6485 f588
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawhattever whattever
bezznazwy
bezznazwy
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
8915 e35c
Reposted fromechium echium vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
bezznazwy
3458 a528 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaLoveTheWorld LoveTheWorld
bezznazwy
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLoveTheWorld LoveTheWorld
bezznazwy
1155 61b0
Reposted frommartynkowa martynkowa viaLoveTheWorld LoveTheWorld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl